Sprawiedliwi - Netflix

Sprawiedliwi - Netflix

Type: Scripted

Languages: Polish

Status: Ended

Runtime: 45 minutes

Premier: 2010-04-11

Sprawiedliwi - Matylda Getter - Netflix

Matylda Getter (1870–1968) was a Polish Catholic nun, mother provincial of CSFFM (lat. Congregatio Sororum Franciscalium Familiae Mariae) - Franciscan Sisters of the Family of Mary in Warsaw and social worker in pre-war Poland. In German-occupied Warsaw during World War II she cooperated with the famous Irena Sendler and the Żegota resistance organization in saving the lives of hundreds of Jewish children from the Warsaw Ghetto. She was recognized as one of Polish Righteous among the Nations by Yad Vashem organisation. for her rescue activities.

Sprawiedliwi - Bibliography - Netflix

Mordecai Paldiel “Churches and the Holocaust: unholy teaching, good samaritans, and reconciliation” p. 209-210, KTAV Publishing House, Inc., 2006, ISBN 0-88125-908-X, ISBN 978-0-88125-908-7 „Siostry Zakonne w Polsce. Słownik biograficzny”, t. 1, p. 93., “Kościół katolicki na ziemiach Polski w czasie II wojny światowej”, t. XI, Warszawa 1981 “Siostry Rodziny Maryi z pomocą dzieciom polskim i żydowskim w Międzylesiu i Aninie”, Biblioteka Wawerska, Warszawa 2006, “Za cenę życia”, “Ład”, Warszawa, 1983 nr 17 1983, "Wspomnienie... o Matce Matyldzie Getter “Matusia”, “Słowo Powszechne”, 1968, nr 35

Sprawiedliwi - References - Netflix